Διαδίκτυο ΒιβλιοθήκηΝέα


Η Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. από την Τετάρτη 17/9/2014 και κάθε Τετάρτη θα λειτουργεί από τις 8.30 ως τις 20.00.

Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού Νο 13/2012, για το Έργο "Αναβάθμιση Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ε.Μ.Π."

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός Νο 13/2012, «Αναβάθμιση του Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ».

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης του υποέργου «Εξελιγμένες Υπηρεσίες ταυτοποίησης/πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. .

Αποκατάσταση πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων Web of Science, Journal Citation Reports και Ei Compendex.

Δοκιμαστική πρόσβαση στο Scival Funding.

Νέα ανακοίνωση του Σ.Ε.Α.Β. (Heal-Link) για τη μη ανανέωση των συνδρομών στις ηλεκτρονικές πηγές.

Σχετικά με τη διαρκή πρόσβαση στα τεύχη ηλεκτρονικών περιοδικών που αγοράστηκαν σε προηγούμενα έτη.

Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στις Ηλεκτρονικές Πηγές του Σ.Ε.Α.Β.

Διακοπή πρόσβασης στο Thesaurus Linguae Graecae (TLG)

Ανακοίνωση για πρωτοετείς φοιτητές - Σεμινάρια χρήσης της Βιβλιοθήκης

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης του υποέργου «Αναβάθμιση του Ιδρυματικού Αποθετηρίου και της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ».

Διακοπή πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων της βιβλιοθήκης.

Εγγραφή νέων μελών μέσω webΑνακοινώσεις

Η ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης δεν θα ενημερώνεται λόγω διαθεσιμότητας του διαχειριστή της.

Για πληροφορίες σχετικά με τον βιβλιογραφικό κατάλογο επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 210-7723878.

Για ανανεώσεις / κρατήσεις επικοινωνήστε με το 210-7721576.