>
 

 

   


Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Ανακοινώσεις

Το Παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ [Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο κτ. Αβέρωφ και η Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο κτ. Μπουμπουλίνας – Συλλογή Κ. Α. Δοξιάδη] την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 θα λειτουργήσει 11.00-18.00 λόγω απολύμανσης που θα γίνει στο Συγκρότημα Πατησίων τη συγκεκριμένη ημέρα.

Σας ενημερώνουμε ότι από 15/6/2016 υποστηρίζεται η λειτουργία απομακρυσμένης σύνδεσης στη κάρτα του χρήστη για ανανεώσεις, κρατήσεις, ιστορικό δανεισμών κ.λ.π. μέσα από τον δημόσιο κατάλογο της βιβλιοθήκης στο νέο περιβάλλον του Ενιαίου Ολοκληρωμένου Συστήματος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Για πληροφορίες σχετικά με τον βιβλιογραφικό κατάλογο επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 210-7723878.

Για ανανεώσεις / κρατήσεις επικοινωνήστε με το 210-7721576.