Διαδίκτυο ΒιβλιοθήκηΝέα


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 78/2012, με Α/Α στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 6861.

Διακοπή συμβάσεων και εξελίξεις σχετικά με την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές του ΣΕΑΒ (HEAL-link).

Δοκιμαστικη πρόσβαση στη βάση δεδομένων ProQuest SciTech Collection.

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός Νο 78/2012, «Εξελιγμένες Υπηρεσίες ταυτοποίησης/ πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π».

Πληροφορίες πρόσβασης σε συνδρομές του HEAL-Link.

Διακοπή πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων Web of Science, Journal Citation Reports, MathSciNet και Ei Compendex.

Διακοπή πρόσβασης στην IEEE.

Ανακοίνωση για την διαθεσιμότητα των υπαλλήλων της βιβλιοθήκης.

Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού Νο 13/2012, για το Έργο "Αναβάθμιση Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ε.Μ.Π."

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός Νο 13/2012, «Αναβάθμιση του Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ».

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης του υποέργου «Εξελιγμένες Υπηρεσίες ταυτοποίησης/πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. .

Αποκατάσταση πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων Web of Science, Journal Citation Reports και Ei Compendex.

Δοκιμαστική πρόσβαση στο Scival Funding.

Νέα ανακοίνωση του Σ.Ε.Α.Β. (Heal-Link) για τη μη ανανέωση των συνδρομών στις ηλεκτρονικές πηγές.

Σχετικά με τη διαρκή πρόσβαση στα τεύχη ηλεκτρονικών περιοδικών που αγοράστηκαν σε προηγούμενα έτη.

Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στις Ηλεκτρονικές Πηγές του Σ.Ε.Α.Β.

Εγγραφή νέων μελών μέσω webΑνακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι το Παράρτημα Πατησίων Ε.Μ.Π. την Τρίτη 28/04/2015 θα λειτουργήσει εκτάκτως από τις 8:30 έως και τις 13:00.

Εισαγωγικό σεμινάριο πρωτοετών φοιτητών στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.
Δηλώστε συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης.

Για πληροφορίες σχετικά με τον βιβλιογραφικό κατάλογο επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 210-7723878.

Για ανανεώσεις / κρατήσεις επικοινωνήστε με το 210-7721576.