Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

 
Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης


Βιβλιογραφικοί Κατάλογοι:
Κατάλογος Βιβλιοθήκης Ε.Μ.Π. (Opac)

Ζέφυρος
Ενιαία πρόσβαση στους Καταλόγους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Συλλογικός Κατάλογος Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ηλεκτρονικές Πηγές:
Βάσεις Δεδομένων - Μόνο συνδρομές Heal-Link.

Η πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων από τις συνδρομές του ΕΜΠ είναι περιορισμένη λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης της Βιβλιοθήκης.

Ηλεκτρονικά περιοδικά Heal-Link

Ηλεκτρονικά περιοδικά Ε.Μ.Π.

American Society of Civil Engineers. Η συνδρομή περιλαμβάνει τους 38 τίτλους περιοδικών της ASCE.
Για την πρόσβαση απαιτείται αναγνώριση διεύθυνσης IP του ΕΜΠ.

Πληροφοριακή συλλογή:
Ηλεκτρονικά Βιβλία / E-books

Λεξικά / Dictionaries

Ηλεκτρονική Υποστήριξη Μαθημάτων:
Ηλεκτρονικά μαθήματα / E-courses


Κατάλογος Βιβλίων Συλλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ε.Μ.Π.

Ελληνική Επιστημονική και Τεχνική Βιβλιογραφία (1830-1940)