Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Handbooks - Όροι Χρήσης


Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:
  • Αποδέχεστε τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Ν. 2121/93, Ν. 3049/2002 άρθρο 14 και Ν. 3057/2002 άρθρο 81).

  • Δηλώνετε υπεύθυνα ότι τα τεκμήρια θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για προσωπική σας μελέτη ή έρευνα.


Αποδέχομαι            Δεν αποδέχομαι