Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Ηλεκτρονικά Περιοδικά - Όροι Χρήσης


Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ηλεκτρονικών Περιοδικών θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:
  • Αποδέχεστε τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Ν. 2121/93, Ν. 3049/2002 άρθρο 14 και Ν. 3057/2002 άρθρο 81) και ότι απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή εκτύπωση όλου του περιεχομένου των τευχών των περιοδικών.

  • Δηλώνετε υπεύθυνα ότι τα τεκμήρια θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για προσωπική σας μελέτη ή έρευνα.


Αποδέχομαι            Δεν αποδέχομαι