Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Κανονισμός Λειτουργίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ε.Μ.Π.


Χρήση της Βιβλιοθήκης και του υλικού της μπορούν να κάνουν όλα τα μέλη του Ε.Μ.Π. καθώς και το ευρύτερο κοινό, το οποίο όμως δεν έχει δικαίωμα δανεισμού και διαδανεισμού.

Στην είσοδο της Βιβλιοθήκης οι χρήστες πρέπει να προμηθεύονται κλειδιά για τα ειδικά ντουλάπια φύλαξης για να τοποθετούν τις τσάντες τους (σακούλες, τσάντες laptop κ.α.). Οι χρήστες φέρουν προσωπική ευθύνη για τη φύλαξη και την απώλεια αντικειμένων υψηλού κόστους όπως πορτοφόλια, χρήματα, laptop κ.α.

Μέσα στους χώρους της Βιβλιοθήκης, τηρείται ησυχία και δεν επιτρέπονται το κάπνισμα, τα ποτά και τα φαγητά. Απαραίτητος επίσης και ο σεβασμός στο υλικό της Βιβλιοθήκης (Η/Υ, φωτοτυπικά, έπιπλα, βιβλία κ.τ.λ.).

Οι χρήστες που ενδιαφέρονται για χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτουν ενεργή κάρτα μέλους βιβλιοθήκης για χρήση των Sun-Ray και προσωπικό λογαριασμό στον κεντρικό εξυπηρετητή (server) “central.ntua.gr” του Ε.Μ.Π., για χρήση των PCs.

Όλοι οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τα φωτοτυπικά μηχανήματα, αφού προμηθευτούν την ειδική μαγνητική κάρτα από τον αυτόματο πωλητή που δέχεται μόνο κέρματα (1,50 ευρώ για 50 αντίγραφα).

Όλοι οι χρήστες έχουν δυνατότητα χρήσης των Δωματίων Ομαδικής Μελέτης αρκεί η ομάδα να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) άτομα. Η μέγιστη χρήση του δωματίου περιορίζεται σε τρείς (3) ώρες με δικαίωμα παράτασης ανά μία (1) ώρα αν δεν υπάρχει αυξημένη ζήτηση. Με την λήξη του καθορισμένου χρόνου, οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνονται από το προσωπικό την Βιβλιοθήκης για επιπλέον δυνατότητα χρήσης του δωματίου.

Οι χρήστες που αναζητούν εκτενή βιβλιογραφική έρευνα πρέπει να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της Βιβλιοθήκης ή να ζητούν πληροφορίες από το προσωπικό στο Γραφείο εξυπηρέτησης χρηστών.

Οι χρήστες δεν επανατοποθετούν στα ράφια το υλικό της Βιβλιοθήκης που χρησιμοποίησαν. Μετά την χρήση τους, οι χρήστες κλείνουν τα βιβλία και τα αφήνουν με τάξη, είτε στην άκρη του τραπεζιού, είτε στο χώρο που τους υποδεικνύεται από τον / την υπάλληλο της Βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες με ανάρμοστη συμπεριφορά προς το προσωπικό και ασυνέπεια προς τον κανονισμό χρήσης της Βιβλιοθήκης, αποκλείονται από την χρήση της Βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών της.
Οι περιπτώσεις των μελών Δ.Ε.Π., & του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, παραπέμπονται στη Σύγκλητο.