Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Κλειστές Συλλογές Υλικού


Οι ειδικές συλλογές υλικού κλειστής πρόσβασης είναι:


Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π.
Στεγάζεται ως ειδική συλλογή στο νέο κτήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Είναι αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας ανασύστασης της παλαιάς συλλογής της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Πρόσφατα ταξινομήθηκαν περίπου 60.000 τόμοι Βιβλίων και περιοδικών (1096 τίτλοι) που έχουν εκδοθεί από τον 17ο αιώνα μέχρι το 1950. 0 κύριος όγκος της συλλογής αποτελείται από παλιά και σπάνια Βιβλία, φυλλάδια, χάρτες, γκραβούρες και εγκυκλοπαίδειες.
Η επιστημονική-τεχνική αυτή Βιβλιοθήκη είναι μοναδική στον ελληνικό και από τις σημαντικότερες στον Ευρωπαϊκό χώρο. Παράλληλα αναπτύσσεται μία πολιτική προσέλκυσης δωρεών επιστημονικών και τεχνικών συλλογών. Το Ε.Μ.Π. συνεχίζει τη συγκέντρωση του ιστορικής αξίας βιβλιοθηκονομικού υλικού του, τη συντήρηση του, την ολοκλήρωση της καταλογογράφησής του και την παροχή υπηρεσιών φωτογράφησης και ψηφιοποίησης στην επιστημονική κοινότητα.
H πρόσβαση είναι δυνατή μέσω των υπαλλήλων της βιβλιοθήκης κάθε Πέμπτη από 9:00 έως 13:00.

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η συλλογή της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως από το 1872 μέχρι σήμερα.
Η πρόσβαση είναι δυνατή μέσω των υπαλλήλων κάθε Παρασκευή από 9:00 έως 13:00.

Ιστορική Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτονικής και Καλών Τεχνών Κτιρίου Πρυτανείας
Περιλαμβάνει περίπου 3.600 βιβλία και 2.000 τόμους περιοδικών που έχουν εκδοθεί πριν το 1950.
Η συλλογή είναι ταξιθετημένη σύμφωνα με το παλιό ταξινομικό σύστημα της βιβλιοθήκης Ε.Μ.Π.
Η Ιστορική βιβλιοθήκη δεν είναι ανοιχτή στο κοινό.

Περιοδικά που έχει σταματήσει η συνδρομή τους.