Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Συλλογές Υλικού

Οι βιβλιογραφικές συλλογές υλικού της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ε.Μ.Π. είναι ανοιχτής πρόσβασης εκτός από το υλικό των ειδικών κλειστών συλλογών.


Δανείζεται όλο το υλικό της Βιβλιοθήκης βάση των κανόνων δανεισμού εκτός από το πληροφοριακό υλικό, τα περιοδικά την κλειστή συλλογή της Ιστορικής Βιβλιοθήκης και της κλειστής συλλογής της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.Στις συλλογές περιλαμβάνονται:

• Η κύρια συλλογή με 65.000 τόμους βιβλίων περίπου.

• Βιβλία Πολλαπλής Βιβλιογραφίας με 8.500 τόμους βιβλίων περίπου.

• 1.500 τίτλοι ξενόγλωσσων & ελληνικών επιστημονικών περιοδικών.

• Η συλλογή των Διδακτορικών Διατριβών / Διπλωματικών Εργασιών.

• Η συλλογή βιβλίων που έχουν εκδοθεί από το 1950 μέχρι και το 1970.

• Online Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων

• Online εγκυκλοπαίδειες και εγχειρίδια πλήρους κειμένου

• Πάνω από 7.000 ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά.