Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Αίθουσες τηλεκπαίδευσης και πολυμέσων


Από το 1999 στο Ε.Μ.Π. λειτουργούν αίθουσες τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης στο κτήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Tόσο για την κράτηση όσο και για την τεχνική υποστήριξη των αιθουσών Τηλεκπαίδευσης και Τηλεδιάσκεψης, υπεύθυνο είναι το ΚΕΔ - Ε.Μ.Π.

Αίθουσες τηλεκπαίδευσης και πολυμέσων, ΚΕΔ - Ε.Μ.Π.