Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Υπηρεσία Δανεισμού


Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ λειτουργεί ως δανειστική για όλα τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας καθώς και για τους αποφοίτους του ΕΜΠ. Για το δανεισμό είναι απαραίτητη η κάρτα βιβλιοθήκης.
Η διάρκεια δανεισμού εξαρτάται από το είδος του υλικού και από την ιδιότητα του χρήστη (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός φοιτητής, υποψήφιος διδάκτορας, επιστημονικός συνεργάτης, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και μέλος ΔΕΠ).
Η ιδιότητα του χρήστη επιβεβαιώνεται με την επίδειξη της κάρτας βιβλιοθήκης, η οποία είναι αυστηρά προσωπική.
Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός σε άτομα που δε διαθέτουν κάρτα Βιβλιοθήκης, αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις συλλογές (ηλεκτρονικές ή έντυπες) εντός του χώρου της βιβλιοθήκης καθώς και να φωτοτυπήσουν τμήμα του έντυπου υλικού που τους ενδιαφέρει

Για την έκδοση κάρτας χρειάζεται:

1. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης που γίνεται μέσω της σελίδας της Βιβλιοθήκης, επιλέγοντας “Ηλ. Κατάλογος” και εν συνεχεία “Νέα εγγραφή μέλους Βιβλιοθήκης”

2. Επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο), η οποία πιστοποιείται στην συνέχεια ως κάρτα βιβ/κης για τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές, μέλη Δ.Ε.Π. , Ε.Δ.Ι.Π. , Ε.Τ.Ε.Π., Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό.

Οι χρήστες που δεν μπορούν να αποκτήσουν ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) χρειάζεται να προσκομίσουν:
μία πρόσφατη φωτογραφία και βεβαίωση από τον αντίστοιχο Τομέα/Γραμματεία ενώ,

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον Κανονισμό Δανεισμού καθώς και τις Συχνές Ερωτήσεις Δανεισμού.

Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Δανεισμού:
Ε-mail: libloan@central.ntua.gr
Τηλ: 210-772 2229,210 772 2027 και 210-772 1250
κα. Καραχρήστου Εύη
κα. Καραπατάκη Βίκυ
κα. Τζιμάνη ΄Έφη
κα. Γουσούλη Ελένη