Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Υπηρεσία Δανεισμού


Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ λειτουργεί ως δανειστική για όλα τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας. Για το δανεισμό είναι απαραίτητη η κάρτα βιβλιοθήκης.
Η διάρκεια δανεισμού εξαρτάται από το είδος του υλικού και από την ιδιότητα του χρήστη (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός, διδακτορικός φοιτητής, επιστημονικός συνεργάτης, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και μέλος ΔΕΠ).
Η ιδιότητα του χρήστη επιβεβαιώνεται με την επίδειξη της κάρτας βιβλιοθήκης, η οποία είναι αυστηρά προσωπική.
Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός σε άτομα που δε διαθέτουν κάρτα Βιβλιοθήκης, αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις συλλογές (ηλεκτρονικές ή έντυπες) εντός του χώρου της βιβλιοθήκης καθώς και να φωτοτυπήσουν τμήμα του έντυπου υλικού που τους ενδιαφέρει.

Για την έκδοση κάρτας χρειάζεται:

1) Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης που γίνεται μέσω της σελίδας της Βιβλιοθήκης επιλέγοντας “Ηλ. Κατάλογος” και εν συνεχεία “register”,

2) μία πρόσφατη φωτογραφία και

3) επίδειξη του “πάσο” (Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου) για τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές ενώ για τους επιστημονικούς συνεργάτες χρειάζεται βεβαίωση από τον αντίστοιχο Τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον Κανονισμό Δανεισμού καθώς και τις Συχνές Ερωτήσεις Δανεισμού.